TRỤ SỞ CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. HỒ CHÍ MINH

 

  • Tên Dự Án: TRỤ SỞ CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. HỒ CHÍ MINH
  • Địa Điểm: 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, TP.HCM
  • Khách Hàng: Công ty TNHH XD TM Nguyên Tâm
  • Hạng Mục Thi Công: Hệ Thống Busduct
  • Hãng Sản Xuất: Power Duct Busduct PPB
  • Hoàn Thành: 2014

Các bài khác