DỰ ÁN NHÀ MÁY SAMSUNG DISPLAY BẮC NINH

NHÀ MÁY SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM

  • Tên Dự Án: NHÀ MÁY SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM
  • Địa Điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
  • Khách Hàng: Công Ty DaeMyoung GEC Việt Nam
  • Hạng Mục Thi Công: Kéo Cáp
  • Hoàn Thành: Năm 2015
Các bài khác