DỰ ÁN NHÀ MÁY SAMSUNG 3D GLASS METAL

NHÀ MÁY SAMSUNG 3D GLASS METAL 

  • Tên Dự Án: NHÀ MÁY SAMSUNG 3D GLASS METAL
  • Địa Điểm: KCN Yên Bình, Thái Nguyên
  • Khách Hàng: Công Ty TNHH PORTAL SAFETY
  • Hạng Mục Thi Công: Hệ Thống Điện Tự Động Hóa
  • Hoàn Thành: Năm 2016

 

 

 

Các bài khác